Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 5 martie 2020 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Asociația Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova v. Republica Moldova (nr. 62206/15).

Curtea a comunicat Guvernului Republicii Moldova plângerile companiei reclamante formulate în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

La 15 ianuarie 2020 compania reclamantă a informat Grefa Curții că nu dorește să-și mențină cererea, intenționând să soluționeze cauza la nivel național.

În lipsa unor circumstanțe speciale legate de respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale care ar justifica continuarea examinării acestei cauze, Curtea a decis să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 a) din Convenție.

Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză şi poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie