ASITO 2


(Cererea nr. 39818/06)

HOTĂRÎRE din 13 martie 2012

DEFINITIVĂ la 13 iunie 2012


Compania reclamantă s-a plîns de încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a pretins încălcarea dreptului la respectarea bunurilor sale. De asemenea, aceasta a s-a plîns că nu a dispus de un recurs efectiv.

Vezi integral