Andriuţă v. Republica Moldova

     La 11 aprilie 2019 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare “Curtea”) a pronunțat decizia sa în cauza Andriuță v. Republica Moldova (nr. 55289/13).
Invocând încălcarea Articolului 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”), reclamanta s-a plâns că investigația cu referire la circumstanțele decesului fiului ei ar fi fost ineficientă. La 15 noiembrie 2017 Guvernul a expediat în adresa Curții observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. Reclamanta a fost invitată să-și prezinte poziția până la 15 decembrie 2017. La 29 martie 2018 Curtea a fost informată despre decesul reclamantei, însă nici un succesor nu s-a prezentat pentru a continua procedura în fața Curții.
Prin urmare, Curtea a considerat că nu mai este judicios să continue examinarea prezentei cauze și a decis, în unanimitate, să radieze cererea de pe rol în baza Articolului 37 § 1 c) din Convenție.
Actualmente decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie