Agregat S.A. v. Republica Moldova

© Prezentul rezumat îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Orice preluare a textului sau a unei părți din acesta se va face cu următoarea mențiune: „Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.

La 11 februarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat decizia în cauza Agregat S.A. v. Republica Moldova (nr. 17156/16).

În speţă, societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare „Convenția”) și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând anularea unei decizii definitive pronunțate în favoarea sa.

La 18 august 2020 societatea reclamantă a informat Curtea că nu intenționează să-și mențină cererea pe rolul acesteia, deoarece, în urma depunerii unei cereri de revizuire de către Agentul guvernamental, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o nouă decizie în favoarea societății reclamante, fiindu-i astfel restabilite drepturile sale de către instanțele naționale.

Ținând cont de aceste circumstanțe, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării cereri, Curtea a decis în unanimitate radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 37 § 1 (a) din Convenție.

Actualmente, decizia este disponibilă în limba franceză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.

 

Articole relaționate

Etichete

Distribuie