Consiliul consultativ al Agentului Guvernamental

Instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 29.03.2016 cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul Guvernamental  întru executarea articolului 9 din Legea nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul guvernamental. Consiliul include reprezentanții autorităților relevante activității Agentului guvernamental și se întrunește ori de cîte ori este necesară abordarea problemelor complexe ori sistemice relevate în cadrul activității Reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană.