Cadrul normativ

NAȚIONAL

Constituția Republicii Moldova

Legea nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul guvernamental

Legea nr. 353 din 28.10.2004 cu privire la Agentul guvernamental (abrogată începînd cu 21 August 2015);

Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30.05.2003 (articolele 447 lit. c), 449 lit. g) și h), 450 lit. e) și f));

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 122 din 14.03.2003 (articolele 6 p. 44), 7 alin. (8), 22 alin. (2) și (3), 39 p. 33), 287 alin. (4), 453, 454, 4641, 4651);

Codul contravențional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 218 din 24.10.2008 (articolele 374 alin.(3), 466 lit. l), 475 alin.(2) lit. a) și d));

Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443 din 24.12.2004 (articolul 11 lit. l));

Hotărîrea Parlamentului nr. 72 din 28.03.2008 pe marginea audierilor privind hotărîrile Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova, executarea acestora și prevenirea încălcării drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

Hotărîrea Guvernului nr. 353 din 29.03.2016 cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul Guvernamental 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (Regulament, articolele 5 p. 5), 7 alin. (1) p. j), Anexa nr. 2).

Hotarirea Guvernului Nr. 1488 din 31.12.2004 cu privire la Comisia guvernamentală permanentă pentru organizarea executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova

INTERNAȚIONAL

Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului

Recomandarea nr. R (2000) 2 a Comitetului de Miniştri statelor membre cu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor cauze la nivel naţional în urma hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (adoptată de Comitetul de Miniştri la 19 ianuarie 2000 în cadrul reuniunii a 694-a a Delegaţilor Miniştrilor)