Agentul Guvernamental

Reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – reprezintă Guvernul în faţa Curţii Europene în conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agent guvernamental, Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Regulamentul Curţii.  Agentul guvernamental este numit şi eliberat din funcţie de către Guvern, la propunerea ministrului justiţiei, fiind subordonat Prim-ministrului şi ministrului justiţiei.

Agentul guvernamental, de asemenea, supraveghează corectitudinea măsurilor adoptate în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor pronunţate de Curtea Europeană şi propune autorităţilor competente spre adoptare măsuri cu caracter general întru evitarea noilor încălcări a Convenţiei.

În activitatea sa, Agentul Guvernamental este asistat de Direcția Generală Agent Guvernamental din cadrul Ministerului Justiției a Republicii Moldova.