Abu Aziz; Marțîniuc; Neicovcen și Moscoglo v. Republica Moldova

     Astăzi, 1 martie 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea”) a pronunțat trei decizii în cauzele Abu Aziz v. Republica Moldova (cererea nr. 13951/15), Neicovcen şi Moscoglo (cererea nr. 55364/09) și Marţîniuc v. Republica Moldova (cererea nr. 52040/16).
Reclamanţii s-au plâns în faţa Curţii, printre altele, în temeiul Articolului 5 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare ,,Convenția”), pe durata excesivă a arestului preventiv.
Guvernul, reprezentat de Agentul guvernamental, analizând circumstanţele cauzei şi jurisprudenţa Curţii Europene în cauze similare care au avut ca obiect plângeri similare (a se vedea cauza Savca v. Republica Moldova, nr. 17963/08, § 43-53, din 15 martie 2016) și având în vedere Hotărârea Curții Constituționale nr. 3 din 23 februarie 2016 privind excepția de neconstituționalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală, care stabilește că arestul preventiv poate fi aplicat pentru o perioadă de cel mult 12 luni, ce include atât etapa urmăririi penale, cât și etapa judiciară, până la emiterea încheierii judecătorești prin care persoana este eliberată din arest sau momentul pronunțării sentinței de către instanța de fond, au semnat acordul de reglementare amiabilă încheiat între Guvern şi reclamanţi.
Astfel, Curtea, luând act de acordurile de soluționare amiabilă a cauzelor, încheiate între Guvern și reclamanţi, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să achite suma de 4000 de euro în privinţa dlui Marţîniuc, câte 6000 de euro dlor Neicovcen şi Moscoglo şi suma de 6000 de euro dlui Abu Aziz cu titlu de prejudiciu material, moral, costuri și cheltuieli în schimbul retragerii tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova, cu referire la faptele ce au dus la apariția acestor cereri.
Prin urmare, Curtea a decis în unanimitate radierea cauzelor de pe rol, potrivit Articolului 39 al Convenției.
Actualmente, deciziile sunt disponibile în limba engleză și pot fi accesate pe pagina web a Curții.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie