61 de cereri comunicate c. Republicii Moldova

Mai mulți reclamanți contestă eficacitatea Legii 87.

Prin Decizia Ialtexcal Aurica și alții 60 publicată a astăzi, 24 Septembrie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova 61 de cereri adresate de mai mulți reclamanți, care în unison pretind caracterul insuficient al compensațiilor acordate de instanțele naționale și ineficacitatea procedurilor de examinare a pretinselor încălcări cu privire la neexecutare, executare tardivă și/sau durata excesivă a procedurilor judiciare. În speță este vizat mecanismul de compensare instituit prin Legea Nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.

Agentul guvernamental va solicita opiniile autorităților în fiecare cauză și va defini poziția Guvernului în termenele instituite de Curtea Europeană.

Articole relaționate

Etichete

Distribuie